Leverandører

Vi benytter kun profesjonelle leverandører som innehar offentlig godkjenning der dette kreves.


Ellers har vi knyttet til oss en rekke veletablerte bedrifter, der hvor kompetansen ligger litt utenfor det som kommer innunder vaktmestertjenester.

Overlat nøkkelen til Bygård Vaktmesteren AS

- og eiendommen din er i trygge hender.

Leverandører

Ellers har vi knyttet til oss en rekke veletablerte bedrifter, der hvor kompetansen ligger litt utenfor det som kommer innunder vaktmestertjenester.

Rørleggere

Lærum Ivar AS, Oslo tlf: 22 65 21 65

www.ivarlaerum.no

Assemblin, tlf: 23 17 40 60

www.assemblin.com

Renholdsartikler

NorEngros AS, Drammen tlf: 32 88 28 40

www.norengros.com

 

Service vaskerimaskiner

Jako AS, tlf: 22 80 62 00

www.jako.no

 

Fyringsolje

Esso Energi AS, Oslo tlf: 22 66 36 65

www.essoenergi.no

Shell Center AS, Sjursøya tlf: 22 66 50 50

www.shell.no

 

Elektriker

Caverion AS tlf: 22 87 40 00

www.caverion.no

City Elektro AS, Oslo tlf: 22 25 67 40

www.cityelektro.no

 

Vinduspuss – fasadevask

Elite vinduspuss AS, Oslo tlf: 51 90 58 80

www.elite.no

 

Måking og strøing

Skandinavisk utemiljø, tlf: 40 00 50 94

www.skandinavisk-utemiljo.no

Jørgen Bekkvold, tlf: 97 53 46 40

 

Gressklipping og grøntarbeid

Skandinavisk utemiljø Oslo AS, tlf: 40 00 50 94

www.skandinavisk-utemiljo.no

Skadedyrkontroll

Rentokil skadedyrkontroll, tlf: 815 73 686

www.rentokil.no

 

Takstøkonom / Tømrermester

Geir Pedersen – MNTF & MNF, tlf: 94 82 90 28

http://takstokonom.no

 

 

 

 


Avd. Oslo/ Bærum: Ramstadsletta 18, 1363 Høvik
Tlf: + 47 40 87 80 67
Avd. Drammen/ Lier: Høvik Alle 2, 3414 Lierstranda
Tlf: + 47 40 87 80 67
e-mail: post@bygardvaktmesteren.no
Åpningstider hverdager: 08.00 – 16.00. Nødtelefon: 46 89 68 89